ML dB-alakatto


Yhtenäinen alakatto - tilanjaon vapaa muunneltavuus koko alakaton alueella ja erinomainen äänieristys
ML dB-alakaton äänieristävyystasot

ML dB-alakatolla pystytään toteuttamaan huonekorkeudeltaan yhtenäinen alakatto koko toimiston alueelle. Ratkaisu mahdollistaa järjestelmäseinien vapaan sijoittelun koko alakaton alueella sekä erinomaisen äänieristyksen.

Monissa toimitilarakennuksissa alakatto lasketaan käytävälinjan kohdalta alas tekniikan kuljettamista varten. ML dB-alakattoratkaisussa näin ei tarvitse toimia, vaan tekniikka on vapaasti sijoiteltavissa koko alakaton alueelle.

Tämä mahdollistaa yhtenäisen huonekorkeuden, eikä pysyvää käytävälinjaa tarvitse määrittää. Näin järjestelmäseinät pystytään asemoimaan vapaasti koko alakaton alueelle, jolloin koko kerroksen tilanjako on täysin muunneltavissa.

Yhtenäisen alakaton ansiosta huonekorkeus on matalampi, mikä tekee työhuoneista kodinomaisemmat kuin korkeat, holvimaiset tilat. Lisäksi Muotolevy Tilaratkaisujen järjestelmäseinät pystytään tiivistämään suoraan ML dB-alakattoon, jolloin väliseinille ei tarvita erillisiä otsarakenteita. Lopputuloksena syntyy viihtyisä ja erinomaisesti äänieristetty työympäristö.

ML dB-alakattolevyt asennetaan yleisesti käytettyyn T24-kannatinjärjestelmään, joten alakatto on jälkeenpäin myös helposti avattavissa. Ratkaisu on suunniteltu yhdensopivaksi Muotolevy Tilaratkaisuiden järjestelmäseinien kanssa.

ML dB-alakaton äänieristystasot (Rw): SILENCE 37 dB ja CONFERENCE+42 dB