Toimitilan muuntojoustavuus
- kustannustehokas, käyttäjäystävällinen ja ekologinen valinta

Mitä nopeammin ja kustannustehokkaammin toimitilat pystytään mukauttamaan vastaamaan käyttäjien muuttuvia tilatarpeita, sitä vähemmän vuokratuloja menetetään ja sitä paremmin kiinteistö kykenee palvelemaan asiakkaitaan.

Muuntojoustavuus, eli rakennuksen tai rakenteen kyky mukautua käyttöiän aikana tapahtuviin muutoksiin, on edellytys nykyaikaisessa toimitilarakentamisessa. Muuntojoustavissa toimitila pystytään mukauttamaan käyttäjiensä tarpeisiin, eikä päinvastoin.

Lue lisää


Muuntojoustavuus - tehokkuutta ja tuottavuutta toimitilakiinteistöön


Muuntojoustavat tilaratkaisut sopeutuvat muuttuviin tilatarpeisiin

Tilojen käyttäjien tarpeet ovat aina yksilöllisiä. Esimerkiksi tilitoimisto tarvitsee työympäristöltään keskittymisrauhaa ja yksityisyyttä, myyntitiimin toimintaan taas avoimempi ympäristö voi soveltua paremmin.

Jos tilojen muokkaaminen kestää viikon sijaan vaikkapa kuukauden ja vuokrasopimusten keskimääräinen pituus on 2-3 vuotta, jää kiinteistön elinkaaren aikana huomattava määrä vuokratuloja saamatta vuokralaisvaihdosten ja tilamuutostöiden takia.

Mitä nopeammin tilat pystytään muuntamaan uusien käyttäjien tarpeisiin soveltuviksi, sitä vakaampaa vuokratuottoa kiinteistö omistajalleen tuottaa.

Hyöty irti jokaisesta neliöstä

Kiinteistössä, jossa muuntojoustavuus on huomioitu, pystytään jokainen neliömetri hyödyntämään tehokkaasti tilanteessa kuin tilanteessa.

Parhaassa tapauksessa muuntojoustava toimitila pystytään järjestelemään uudelleen ilman, että kohteessa toimivan yrityksen normaaliarki edes häiriintyy – saati keskeytyy. Järjestelmäseinät valmistetaan tehtaalla ja itse kohteessa ne vain asennetaan suunnitelluille paikoille, jolloin kiinteistö välttyy rakennussotkuilta. Elementit saapuvat kiinteistöön oikean mittaisina ja esikasattuina, jolloin työmaatoiminta on nopeaa, siistiä ja sujuvaa.

Järjestelmäseinää voidaan käyttää uudestaan ja uudestaan

Järjestelmäseinät ovat tilaelementtejä, joiden sijaintia voidaan vaihtaa läpi kiinteistön elinkaaren.

Yhteensopivat mitat, materiaalit ja värit mahdollistavat niiden käyttämisen myös muissa samassa omistuksessa olevissa rakennuksissa. Siinä missä suoraan kohteeseen paikallaanrakennetut kiinteät väliseinät ovat kertakäyttöisiä, muuntojoustavat järjestelmäseinät voidaan tarvittaessa siirtää ja käyttää uudelleen.

Pitkäikäiset, kestävät ja muuttuviin tilatarpeisiin nopeasti mukautettavat tilaratkaisut ovat sekä ekologinen, kestävää kehitystä tukeva, että kokonaistaloudellinen valinta – sekä toimitilakiinteistölle merkittävä kilpailuetu.

Tilatehokkuutta ja tuottavuutta

Muuntojoustavuus mahdollistaa tilankäytön maksimaallisen optimoinnin.

Kun toimistokiinteistön vuokrausaste pidetään 90-95%, mahdollistavat muuntojoustavat tilaratkaisut sen, että toimitiloja järjestelemällä pystytään aina tarjoamaan paikka uudelle vuokralaiselle. Mikäli sopivankokoista tilaa ei suoraan löydy, voi vuokranantaja löytää ratkaisun sisäisten muuttojen avulla.

Tällöin vuokraneuvotteluissakaan ei tarvitse lähteä liikkeelle siitä, minkälaisia tiloja on suoraan tarjolla, vaan aidosti tulevan vuokralaisen lähtökohdista ja tarpeista – kartoitetaan tarve, vuokrataan sitä vastaava tila ja vasta sitten mietitään, mihin kiinteistön kerroksista se luodaan.

Muuntojoustavat tilaratkaisut vs. paikallaanrakentaminen - muutostöiden kesto ja kustannukset

Esimerkiksi kuvan tapauksessa yritys haluaa vuokrata koko kerroksen. Vapaata kerrosta ei suoraan ole tarjolla, mutta muuntojoustavassa kiinteistössä vaaleansininen yritys voi muuttaa toiseen kerroksen, jolloin uuden vuokralaisen tarvitsema kerrosala vapautuu vuokrattavaksi.Muuntojoustavat tilaratkaisut vs. paikallaanrakentaminen - muutostöiden kesto ja kustannukset

Klikkaa kuva suuremmaksiKustannustehokkaiden tilamuutosten muistilista

 • sisätilojen muuntojoustavuutta tukeva julkisivusuunnittelu sekä LVI-tekniikan huolellinen sijoittelu
 • tilavat hissit ja kulkureitit tai avattavat ulkoikkunat rakennusmateriaalien ja järjestelmäseinäelementtien haalaamista varten
 • kerrosten huonekorkeuden yhtenäisyys
 • väliseininä muuntojoustavat ja keskenään yhteensopivat järjestelmäseinät
 • järjestelmäseinäelementtien yhdenmukaiset mitat, värit ja materiaalit

 


Toimitilan muuntojoustavuus
- näin se varmistetaan

Muunneltavuuden varmistaminen lähtee hyvästä suunnittelusta.

Kun muuntojoustavuus huomioidaan jo uutta toimitilakiinteistöä suunniteltaessa tai saneerausprojektia käynnistettäessä, pystytään kiinteistön elinkaaren aikana tapahtuvat muutostyöt toteuttamaan mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti.

Julkisivu ja LVI-tekniikka

Suuret yhtenäiset lasipinnat rajoittavat tilan muunneltavuutta, sillä väliseinää ei voi rakentaa ikkunan kohdalle.

Kun huonevaraukset otetaan huomioon ikkuna-aukkoja asemoitaessa, tarvitaan vähemmän eri moduulimittoja järjestelmäseinille.

LVI-tekniikkaan pätee sama kuin ikkunoihin – väliseinää ei voida rakentaa myöskään ilmanvaihtopalkin tai lämpöpatterin päälle. Tekniikka onkin suositeltavaa sijoitella ikkunoiden kanssa samalle alueelle, jolloin väliseinävaraukset tulevat huomioiduiksi.

Kerrosten korkomitta

Toimistorakennuksissa huonekorkeus saattaa vaihdella kerrosten välillä muutamasta millistä vaikkapa 100 mm asti. Heittelyvälejä pystytään paikkaamaan alakatto- tai otsarakenteiden avulla, mutta tällöin vaaran on äänieristyksen heikkeneminen.

Yhdenmukainen korkeus auttaa myöskin rajoittamaan tarvittavien moduulimittojen määrää. Myös lattiamateriaali vaikuttaa korkomittaan. Jos eri kerroksissa käytetään mattoa, parkettia ja laattaa, voi tämä vaikuttaa huonekorkeuteen ja siten modulaarisuuteen.

Moduulimitoitetut järjestelmäseinät

Mitä enemmän samankokoisia järjestelmäseinäelementtejä kiinteistössä käytetään, sitä paremmin väliseinämoduulit ovat uudelleenkäytettävissä eri kerroksissa tai jopa kohteissa. Tämä puolestaan tekee muutostöistä nopeampia ja joustavampia, kun uusia seinäelementtejä ei tarvitse tilata.

Moduulimitoitus auttaa myös seinäelementtien varastonhallinnassa.Huippuluokan muuntojoustavuus ja äänieristys yhtenäisen alakaton avulla
– Muotolevy Tilaratkaisuiden malli

Muotolevy Tilaratkaisuiden muuntojoustavuusmallin perusta on huonekorkeudeltaan yhtenäinen dB-alakatto.

Kun huonekorkeus on sama koko kerroksen alueella, pystytään järjestelmäseinämoduulit asentamaan tilankäyttäjien tarpeen mukaan mihin tahansa kohtaan. Jos käytävälinjat olisi määritelty etukäteen alas lasketun alakaton ja sinne sijoitetun tekniikan myötä, tila ei olisi täysin muuntojoustava. Yhtenäinen dB-alakatto mahdollistaa tekniikan ja sähköjen sijoittamisen minne tahansa tilan alueelle.

Matalampi huonekorkeus tekee työhuoneista myös kodinomaisemmat ja viihtyisämmät kuin korkeat, holvimaiset tilat.

Muotolevy Tilaratkaisujen järjestelmäseinät pystytään tiivistämään suoraan ML dB alakattoon, minkä ansiosta väliseinille ei tarvitse rakentaa erillisiä otsarakenteita. Ratkaisu luo tilaan loistavan akustiikan. Seinärakenteet varmistavat kullekin tilalle sen käyttötarkoituksen mukaisen äänieristyksen: 20–45 dB luokitellut ratkaisut tarjoavat tarpeen mukaan joko normaalin rauhallisen työtilan tai muun toimiston äänet tehokkaasti hiljentävän yksityisen neuvotteluhuoneen.

Tarjoamistaan huomattavista eduista huolimatta ratkaisu on kustannusneutraali – se ei nosta kustannuksia perinteiseen malliin verrattuna, kun huomioidaan matalamman huonekorkeuden myötä väliseinien pienenevät neliömäärät sekä se, ettei otsarakenteita tai liimattavia akustiikkalevyjä tarvita lainkaan.

Muotolevy Tilaratkaisuiden palvelukokonaisuus sisältää niin suunnittelun, asennuksen kuin muutostyötkin.Kuva: Kohina Oy


Muuntojoustavuus mahdollistaa:

 • nopean reagoinnin muuttuviin tilatarpeisiin
 • kustannustehokkaat ja sujuvat tilamuutostyöt
 • paremman palvelun vuokralaisille
 • lyhyiden vuokrasopimusten kääntämisen haasteesta mahdollisuudeksi ja työkaluksi
 • optimaalisen tilankäytön
 • ekologisen toimintatavan