Nykyaikaiset toimitilat tarjoavat käyttäjälähtöistä ja tehokasta tilankäyttöä, moderneja toiminnallisuuksia sekä korkealuokkaista suorituskykyä. Muuntojoustavat tilaratkaisut tukevat kaikkea tätä – viimeistellystä tyylikkyydestä tinkimättä.

Lue lisää muuntojoustavien ratkaisujen eduista!

Muuntojoustavat tilaratkaisut sopeutuvat muuttuviin tilatarpeisiin

dB_alakatto_muunneltava_toimisto_antell

Tilojen muuntojoustavuus on nykyaikaisessa toimitilarakentamisessa lähestulkoon edellytys. Koska yritysten tilatarpeet ovat erilaisia ja ne muuttuvat jatkuvasti, on toimitilat voitava mukauttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti vastaamaan kunkin toimialan ja työnkuvan yksilöllisiä vaatimuksia.

Muuntojoustavissa toimitiloissa yrityksen ei tarvitse sopeutua toimitilaan, vaan toimitila sopeutuu heidän tarpeisiinsa. 

Joustavasti muunneltavissa olevat tilaratkaisut mahdollistavat kiinteistön jokaisen neliömetrin tehokkaan hyödyntämisen – tilanteessa kuin tilanteessa. Esimerkiksi muuntojoustavin ratkaisuin suunnitellussa ja toteutetussa uudiskohteessa mahdolliset tulevat muutostyöt sujuvat todella nopeasti ja siististi. Myös vanhat, kiintein väliseinäratkaisuin toteutetut kiinteistöt ovat remontoitavissa muuntojoustavuutta tukeviksi.

Parhaimmillaan muuntojoustavat toimitilat ovat uudelleenjärjesteltävissä kohteessa toimivan yrityksen normaaliarkea keskeyttämättä tai edes häiritsemättä. Järjestelmäseinät valmistetaan tehtaalla, joten kiinteistö välttyy rakennussotkuilta. Elementit ovat toimitettaessa valmiiksi mitallistettuja, esikasattuja ja tasalaatuisia. 

Muuntojoustavat tilaratkaisut ovat sisustuselementtejä, jotka ovat käytettävissä läpi rakennuksen elinkaaren. Yhteensopivat mitat, materiaalit ja värit mahdollistavat niiden käyttämisen muissakin samassa omistuksessa olevissa rakennuksissa - toisin kuin kiinteät suoraan kohteeseen rakennetut väliseinät, ovat muuntojoustavat järjestelmäseinät tarvittaessa siirrettävissä ja käytettävissä uudelleen. Pitkäikäiset, kestävät ja muuttuviin tilatarpeisiin nopeasti sopeutuvat tilaratkaisut ovatkin samanaikaisesti sekä ekologinen, kestävää kehitystä tukeva ja kokonaistaloudellinen valinta.

Muotolevy Tilaratkaisujen edistykselliset järjestelmäseinät ja alakatot ovat täydellinen valinta niin toimistoihin kuin julkisiin tiloihinkin. Muuntojoustavat tuotekokonaisuudet ovat äänieristettyjä ja tyylikkäästi viimeisteltyjä laaturatkaisuja, joiden asentaminen on helppoa ja nopeaa.

Muotolevy Tilaratkaisut -palvelukokonaisuus sisältää niin suunnittelun, asennuksen kuin muutostyötkin. Täydellinen ratkaisuvalikoima tarjoaa monia etuja kiinteistön omistajille, suunnittelijoille, rakentajille sekä tilojen käyttäjille.

Lue lisää tilaratkaisujemme sekä palveluidemme eduista ja ominaisuuksista!

Edut

Muuntojoustavat ja modernit väliseinä- ja alakattoratkaisut ovat avainasemassa vuokratuoton vakauden varmistamisessa sekä kiinteistön arvon parantamisessa. Vuokralaisten vaihtuessa joustavasti muunneltavat tilaratkaisut varmistavat, että tilat ovat nopeasti päivitettävissä vastaamaan seuraavan vuokralaisen tarpeita.

Koska tilat on pystyttävä muokkaamaan eri toimialojen ja työnkuvien yksilöllisiä vaatimuksia vastaaviksi, on tilojen uudelleenjärjestävyyden huomioiminen jo suunnitteluvaiheessa sekä sitä tukevien rakentamisratkaisujen hyödyntäminen kokonaistaloudellinen, kustannustehokas, strategisesti kannattava sekä ekologinen ja kestävää kehitystä tukeva valinta.

Muotolevy Tilaratkaisujen muuntojoustavat järjestelmäseinät ja alakatot sekä asennuspalvelut mahdollistavat nopeat ja edulliset tilamuutokset. Parhaimmillaan muutostyöt ovat toteutettavissa jopa tiloissa toimivan yrityksen normaaliarkea häiritsemättä. Valmiit ratkaisut tarjoavat tilojen käyttäjille viihtyisät, esteettiset ja äänihallinnallisesti erinomaiset toimitilat.

Muuntojoustavat tilaratkaisut ovat sisustuselementtejä, jotka ovat uudelleenkäytettävissä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Yhteensopivat mitat, materiaalit ja värit mahdollistavat elementtien siirtämisen ja hyödyntämisen tarvittaessa myös muissakin samassa omistuksessa olevissa rakennuksissa.
Nykyaikaisilta toimitiloilta vaaditaan hyvää muuntojoustavuutta. Tiloja käyttävien yritysten toimialat ja työnkuvat ovat erilaisia, kuten luonnollisesti myös työnkuvien yksilölliset vaatimukset. Tilojen käyttäjät haluavat tilojen vastaavan heidän tarpeitaan, ja kiinteistöjen omistajat haluavat heille sellaisia tarjota.

Muotolevy Tilaratkaisujen muuntojoustavat järjestelmäseinät ja alakatot mahdollistavat niin toimistojen kuin julkisten tilojenkin nopean ja kustannustehokkaan uudelleenjärjestelyn sekä kiinteistön jokaisen neliömetrin tehokkaan hyödyntämisen. Näillä ratkaisuilla suunnittelutyötä ei tarvitse mukauttaa olemassa oleviin tiloihin, vaan tilat ovat tarpeen mukaan luotavissa. Korkea muuntojoustavuusaste onkin omiaan avaamaan täysin uusia mahdollisuuksia tilojen suunnittelemiseen.

Kun toimitilan muuntojoustavuuden varmistaminen huomioidaan jo suunnittelusta lähtien, pystytään luomaan kokonaisuus, jossa yhdistyvät tekninen toimivuus, viimeistelty ulkonäkö, hyvä äänieristävyys sekä ratkaisujen täydellinen yhteensopivuus. Suunnitteluprosessin tukemiseksi Muotolevy Tilaratkaisujen monipuolisille ja testatuille ratkaisuille on laadittu myös käyttötarkoituksenmukaiset äänieristystasot. Rakenteet ja ammattitaitoinen henkilöstö takaavat suunnitelmien mukaisen lopputuloksen.
Muuntojoustavin tilaratkaisuin toteutettu muuntoprojekti sujuu siististi ja sujuvasti. Järjestelmäseinät valmistetaan tehtaalla, joten elementit ovat toimitettaessa valmiiksi mitallistettuja, esikasattuja ja tasalaatuisia. Korkean esivalmistusasteen ansiosta työmaa-aikainen asennustoiminta on nopeaa. Lisäksi järjestelmäseinien käyttäminen väliseinäratkaisuna selkeyttää rakentamisen kokonaisprosessia. Sisäkatot, lattiapinnat ja kiinteät seinät voidaan tehdä valmiiksi ennen järjestelmäseinien asentamista.

Nykyaikaisissa toimitiloissa korostuu myöskin tarve korkealuokkaiselle äänenhallinnalle. Muotolevy Tilaratkaisujen järjestelmäseinät ja alakatot varmistavat tiukkojenkin äänieristysvaatimusten täyttymisen. Testatut rakenteet ja ammattitaitoinen henkilöstö takaavat, että lopputulos on varmasti vaatimusten mukainen.

Muotolevy Tilaratkaisujen palvelukokonaisuus sisältää niin suunnittelun, asennuksen kuin muutostyötkin. Yhteistyössä luotettavan projektikumppanin kanssa tilaratkaisuprojektit valmistuvat sujuvasti ja sovitun aikataulun mukaisesti – 20 vuoden ja satojen projektien kokemuksella.
Muuntojoustavat tilaratkaisut mahdollistavat tilojen käyttäjien toimialan ja työnkuvan optimaalisen huomioinnin. Muuntojoustavissa toimitiloissa yrityksen ei tarvitse mukauttaa toimintaansa toimitilojen mukaan, vaan toimitila mukautuu vastaamaan yrityksen ja sen työntekijöiden yksilöllisiä tarpeita.

Muuntojoustavilla ratkaisulla pystytään toteuttamaan tiloja, jotka tarjoavat työrauhaa keskittymistä vaativia tehtäviä varten sekä yhteistyötiloja ryhmätyöskentelyyn. Näyttävät ja äänenhallinnallisesti viimeistellyt tilat tarjoavat tyylikkäät ja toimivat puitteet tehokkaalle työnteolle. Joustava muunneltavuus mahdollistaa tilan jokaisen neliömetrin hyödyntämisen, eikä vuokraa tarvitse maksaa hukkatiloista.

Tilatarpeiden muuttuessa muuntojoustavat tilaratkaisut osoittavat erinomaisuutensa – tilojen muuntaminen vastaamaan uusia tarpeita onnistuu nopeasti ja sujuvasti, parhaimmillaan jopa normaaliarkea häiritsemättä. Järjestelmäseinät valmistetaan tehtaalla, joten kohteessa tehdään vain kokoonpano- ja asennustyöt, ja itse kiinteistö välttyy rakennussotkuilta.

Ominaisuudet

Tilojen käyttäjien tilatarpeet muuttuvat jatkuvasti. Siksi muuntojoustavuus, eli rakennuksen tai rakenteen kyky mukautua käyttöiän aikana tapahtuviin merkittäviin käyttötarkoituksen muutoksiin, on edellytys nykyaikaisessa toimitilarakentamisessa.

Muunneltavuutta tukeva suunnittelu on ensimmäinen askel tilojen muuntojoustavuuden varmistamisessa. Kun tämä näkökulma on huomioitu toimitilaa rakennettaessa, on tilojen uudelleenjärjestely muuntojoustavin ratkaisuin helppoa ja kustannustehokasta. Myös vanhat, kiintein väliseinärakentein toteutetut kiinteistöt ovat remontoitavissa muuntojoustavuutta tukeviksi.

Parhaimmillaan muutosprojektit pystytään toteuttamaan jopa yrityksen normaalitoimintaa häiritsemättä saati keskeyttämättä. Muuntojoustavat järjestelmäseinät valmistetaan tehtaalla, joten kiinteistö välttyy rakennussotkuilta. Kun elementit saapuvat kohteeseen oikean mittaisina, esikasattuina ja tasalaatuisina, on työmaa-aikainen toiminta nopeaa, siistiä ja sujuvaa.

Muotolevy Tilaratkaisujen sisustuselementit ovat käytettävissä läpi rakennuksen elinkaaren. Rakenteet ovat lisäksi keskenään täysin yhteensopivia niin mitoiltaan, materiaaleiltaan kuin väreiltäänkin, mikä mahdollistaa niiden käyttämisen muissakin samassa omistuksessa olevissa kohteissa.

Työrauhan puute on monissa toimistoissa yksi merkittävimmistä häiriötekijöistä. Pahimmillaan työtilassa on mahdotonta paneutua yksityisyyttä ja keskittymistä vaativiin tehtäviin, mutta toisaalta hälinän keskellä ei pystytä myöskään tekemään tehokkaasti ryhmätöitäkään.

Muotolevy Tilaratkaisujen modernit järjestelmäseinät, alakatot ja siirrettävät Module-ratkaisut tarjoavat täydellisen paketin modernin ja äänenhallinnaltaan erinomaisen monitilatoimiston rakentamiseen tai olemassa olevan toimitilan sellaiseksi muuntamiseen. Erilaisia työnkuvia tukemaan kehitetyt ja testatut lasiseinäratkaisujenäänieristysluokitukset Basic, Business, Silence, Conference ja Senator varmistavat tilan käyttötarkoituksenmukaisen äänieristystason aina Rw 45 dB saakka. Umpiseinäjärjestelmällä saavutetaan peräti Rw 52 dB äänieristävyys.
Muuntojoustavat tilaratkaisut mahdollistavat tilojen nopean ja kustannustehokkaan mukauttamisen kunkin toimialan ja työnkuvan vaatimuksia vastaaviksi sekä pikaisen reagoinnin äkillisiinkin tilatarpeiden muutoksiin.

Parhaimmillaan muuntojoustavat tilat ovat uudelleenjärjesteltävissä yrityksen normaalitoimintaa keskeyttämättä tai edes häiritsemättä. Muutosprojektista aiheutuvat melu- ja pölyhaitat ovat hyvin vähäisiä, joten asennustyöt eivät estä normaalia toimistotyöskentelyä.

Järjestelmäseinät valmistetaan tehtaalla, ja elementit ovat toimitettaessa valmiiksi mitallistettuja, esikasattuja ja tasalaatuisia. Korkean esivalmistusasteen ansiosta kiinteistö välttyy rakennussotkuilta ja työmaa-aikainen toiminta on nopeaa, siistiä ja sujuvaa.

Muotolevy Tilaratkaisujen palvelukokonaisuus sisältää sekä asennuksen että muutostyöt.
Muuntojoustavat järjestelmäseinät ovat sekä käytännöllisiä että näyttäviä. Tyylikkäät tuotekokonaisuudet ovat täydellinen valinta niin toimistoihin kuin julkisiin tiloihinkin.

Seinäelementtien tarkasti harkitut ja suunnitellut tuotedetaljit luovat viimeistellyn lopputuloksen. Tuotekokonaisuus on tavoiteltavan visuaalisen ilmeen tai äänieristystason mukaan viimeisteltävissä tyylikkäillä liukuovilla tai muuhun sisustukseen saumattomasti sopivalla umpiovella. Sekä ovien että lasi- ja umpiseinien tasaisen ja korkean laadun takaa tehtaalla suoritettava pintakäsittely.

Muotolevy Tilaratkaisujen muuntojoustavat järjestelmäseinät ja alakatot ovat sisustuselementtejä, jotka ovat käytettävissä läpi rakennuksen elinkaaren. Pitkäikäiset, kestävät ja muuttuviin tilatarpeisiin nopeasti sopeutuvat ratkaisut ovat tarvittaessa myös siirrettävissä ja hyödynnettävissä muissa samassa omistuksessa olevissa kiinteistöissä. Muuntoprojektitkin sujuvat siististi ja sujuvasti – elementit valmistetaan tehtaalla, joten kiinteistö välttyy rakennussotkuilta.

Ratkaisut

Työskentelytilojen miellyttävyys ja tarkoituksenmukaisuus vaikuttavat merkittävästi yrityksen toimintaan. Monitilatoimistojen yleistyessä niin äänieristyksen kuin tilojen muunneltavuudenkin vaatimukset ovat lisääntyneet. Siksi Muotolevy Tilaratkaisujen järjestelmissä kiinnitetään erityistä huomiota helppoon ja nopeaan muuntojoustavuuteen – viimeistellystä ulkonäöstä ja erinomaisista äänieristysominaisuuksista tinkimättä.

» Katso ratkaisumme

Tilaratkaisut_seinajarjestelmat_alakatot_muunneltavuus

Tilaratkaisut_palvelut_asennus_toimistomuutokset

Palvelut

Monipuolinen palvelukattauksemme on keskeinen osa toimintaamme. Olemme mielellämme mukana projektissa jo kohteen suunnitteluvaiheessa. Kokenut asennuspalvelumme puolestaan hoitaa toteutusvaiheen nopeasti ja tehokkaasti. Ja kun tilatarpeet muuttuvat, tarjoamme myös muutostyöt osana palvelukokonaisuuttamme.

» Katso palvelumme

Kohdetarinat

Elisa Oyj:n pääkonttori

Elisa Oyj:n pääkonttori

Helsingin Pasilassa sijaitsevassa Elisa Oyj:n pääkonttorissa on syksystä 2016 lähtien työskennelty toimitilakehityksen uusinta uutta edustavissa

Yrjönkatu 36

Yrjönkatu 36

Helsingin ydinkeskustassa Kampissa, suoraan kauppakeskus Forumia vastapäätä, sijaitsee toimisto- ja liikekiinteistö Yrjönkatu 36. Valion Eläkekassan

Jyväskylän Ruusupuisto

Jyväskylän Ruusupuisto

Jyväskylän yliopistossa on syksystä 2015 lähtien opiskeltu uusissa, niin ulkoisesti kuin rakenteellisestikin moderneissa tiloissa. Suomen

Brondankulma

Brondankulma

Eteläesplanadin ja Korkeavuorenkadun kulmaan vuonna 1975 valmistunut liike- ja toimistorakennus Kiinteistö Oy Brondankulma uudistui sisätiloiltaan

Muotolevy Tilaratkaisut Rakentamista ja Ratkaisuja -blogissa